Vežėjų atsakomybė už Siuntą, gabenamą oru (įskaitant pagalbinį kelių transportą arba en route sustojimus), ribojama pagal Monrealio (Varšuvos) konvenciją, arba jei tokia konvencija nepritaikoma, priklausomai nuo to, kuri vertė mažesnė: (i) esamos rinkos arba deklaruotos vertės arba (ii) 19 specialiųjų skolinimosi teisių kilogramui (maždaug 26,00 USD kilogramui). Tokios ribos taip pat galioja kitoms gabenimo formoms, išskyrus atvejus, kai Siuntos vežamos keliu, kai taikomos toliau pateiktos ribos.

Jei tarpvalstybinės Siuntos gabenamos keliu, atsakomybė yra ribojama arba yra laikoma ribojama Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), priklausomai nuo to, kuri vertė mažesnė: (i) esama rinkos vertė arba deklaruota vertė, arba (ii) 8,33 specialiųjų skolinimosi teisių kilogramui (maždaug 14,00 USD kilogramui). Tokios ribos taip pat galioja gabenant nacionaliniais keliais, jei galiojančiuose nacionaliniuose gabenimo įstatymuose nėra nustatyta privalomų arba mažesnių atsakomybės ribų.

Jei Siuntėjui nepakanka, jis turi pateikti specialią vertės deklaraciją ir reikalauti draudimo arba pats pasirūpinti Siuntos draudimu.

Atsakomybė yra griežtai ribojama tik tiesioginiais nuostoliais arba žala Siuntai, kai taikomos kilogramo ribos atsakomybė netaikoma kitiems nuostolių arba žalos tipams (įskaitant, tačiau neapsiribojant, prarastu pelnu, pajamomis, palūkanomis, būsimu verslu), nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai arba žala yra specialieji, ar netiesioginiai, ir net jei į tokių nuostolių arba žalos riziką buvo atkreiptas dėmesys.

Neradote atsakymo? Maloniai lauksime Jūsų žinutės